Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż w dniu 6 września 2016 roku na mocy aktualizacji wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo działające dotychczas pod nazwą:

            "BMPL Michał Kanikuła", nazwa skrócona: "BMPL"

zmieniło nazwę na:

            "MPBPL Michał Kanikuła", nazwa skrócona: "MPBPL"

 

W związku z powyższym, przedsiębiorstwo od dnia 6 września 2016 roku prowadzi działalność pod nazwą MPBPL Michał Kanikuła, nazwa skrócona MPBPL (dawniej: BMPL Michał Kanikuła, nazwa skrócona BMPL). Jednocześnie zwracamy uwagę że, pozostałe dane pozostają bez zmian (adresy, NIP, REGON).

Zmiana nazwy pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów.

W związku ze zmianą nazwy firmy :

Pragniemy poinformować o nowych możliwościach kontaktu z naszą firmą :

Adres nowej strony internetowej :
http://www.mpbpl.pl/

Wykaz nowych skrzynek poczty elektronicznej (e-mail) :

mpbpl@mpbpl.pl

michal.kanikula@mpbpl.pl

piotr.kozlowski@mpbpl.pl

Numery telefonów kontaktowych pozostają bez zmian:

885-285-385 - Michał Kanikuła

885-285-485 - Piotr Kozłowski


Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe skrzynki poczty elektronicznej
(e-mail), będą nadal funkcjonować przez okres 6 miesięcy.
Ponadto witryna www.bmpl.pl będzie przekierowywać na naszą nową stronę internetową przez okres 6 miesięcy.


W razie pytań/wątpliwości zachęcamy do kontaktu i pozostajemy do państwa dyspozycji.